30.05.2024 - Malatya Siyaset Malatya Haberleri

Ülkücüler,Derme Sulama birliğindeki yolsuzluğa tepki gösterdi.

Ülkücüler,Derme Sulama birliğindeki yolsuzluğa tepki gösterdi.

MHP Malatya İl Başkanı Dr.Ömer Faruk Kalı, MHP Malatya Battalgazi ilçe başkanı Mesut Samanlı ve Malatya Ülkü Ocakları başkanı Emrah Yılan ile birlikte Çat barajında incelemelerde bulunarak, 3.000 çiftçinin bahçe sulaması yaptığı Çat barajında, 1 aylık su kaldığını yerinde tespit etmiş ve Devletin ilgili kurumlarının, çiftçilerin bahçelerinin kuruma tehlikesiyle karşı Karşıya kaldığını ve önlem alınması gerektiğini ifade etti.
Kalı ayrıca,son dönemde Malatya kamuoyunu yakından ilgilendiren Malatya Valiliğinin Derme Sulama Birliğiyle ilgili denetleme raporunun görmezden gelinmesine tepki göstererek,aşağıda yer alan 23 maddelik usulsüzlüklerin, denetim raporunda ortaya çıkarılması sonucu,müfettiş raporunun gereğinin, derhal yerine getirilerek, Birlik Başkanı Abdullah Polat ve Birlik Müdürü Mehmet Karagöz’ün cezalandırılmasını istedi.

YOLSUZLUK SKANDALI GÖRMEZDEN GELİNİYOR!
MHP Malatya İl Başkanı Dr.Ömer Faruk Kalı,Derme sulama birliğinde yaşanan yolsuzluk skandalını görmezden gelmenin mümkün olmadığının altını çizdi. Kalı, MHP olarak bugüne kadar şehrimizde yapılan doğru uygulamaları alkışlayıp, yanlış gördüğümüz uygulamaları da hemşerilerimizin dikkatine sunuyoruz. Derme Sulama Birliği dibine kadar yolsuzluğa batmıştır. Başkanı ve Müdürü son üç yılda Sulama Birliğini keyiflerine göre yönetip hiçbir kural ve kaideye uymamışlardır. Malatya’yı hiç kimse sahipsiz sanmasın.Tüyü bitmemiş yetimlerin hakkının hesabını mutlaka sorulmasını ve cezalandırılmalarını istedi.


DENETİM RAPORUNUN GEREĞİ NEDEN YAPILMIYOR?
Derme sulama Birliği’ne ait 2013-2014-2015-2016 yıllarına ait belgelerinin denetimi gerçekleşmiş ve 07.04.2017 tarihli denetim raporunda Birlik Başkanı ve Birlik Müdürü hakkında görevden alınması gerektiğine vurgu yapıldığını ifade eden Kalı “ Ancak raporun yayınlanmasının üstünden haftalar geçmesine rağmen Birlik Başkanı Polat ve Birlik Müdürünün görevlerine devam etmeleri, Polat’ı kim veya kimler koruyor sorusunu da gündeme getirdi.
İl Başkanı Kalı,Malatya Valiliği Denetleme raporundan öne çıkan ve halen Malatya valiliğinin internet sitesinde aşağıdaki link ile ulaşılabilen DENETİM RAPORU yer alana rapora göre Derme Sulama Birliğinde yapılan olağan kongre de dahil olmak üzere alınan tüm kararların geçersiz ve yapılan harcamalarında usulsüz olduğuna yönelik detaylı bir incelemeden söz edildiği görülmektedir.. Birlik Başkanı Polat ve Birlik Müdürü Karagöz’ün maaşlarından, bindikleri makam araçlarından ve daha birçok faaliyetini yasalara aykırı davranarak suç işlediklerini belirleyen Denetleme raporunun ise şimdiye kadar herhangi bir işlevi olmamasına ülkücüler tepki gösterdi.
Malatya Vali Yardımcısı Ali Deniz Sürmen kontrolünde hazırlanan denetleme raporunda Birlik Başkanı ve Birlik Müdürünün aşağıda yer alan 23 maddede suç işlediği ortaya çıkarılmıştır. Derme sulama birliğini zarara sokan Başkan Polat ve müdür Karagöz’ün verdikleri zararı faiziyle birlikte tahsil edilmesini isteyen Denetleme raporunun ayrıntılarını Tüm Malatya kamuoyunun satır satır okumasını isteyen Kalı, Derme Sulama Birliğinde yaşanan yolsuzlukların bir an önce cezalandırılmasını talep etti.
Kalı,3 Bin civarında çiftçinin üye olduğu Derme Sulama Birliğinde yaşanan yolsuzlukların hesabının bir an önce sorulmasını ve suçluların bir an önce cezalandırılmasını beklediklerini,Olayın örtbas edilmemesi için;çiftçiler, siyasi Parti, sendika, sivil toplum örgütleri ve yetkilileri göreve davet etti.
Kalı,2015 yılında Devlet su işleri Genel müdürlüğü iç denetim birimi başkanlığı tarafından 30.11.2015 tarihli İç denetçi Altan YILMAZ tarafından hazırlanan müfettiş raporunda, Derme Sulama birliği başkanının, ilgili yönetmeliği 39.maddesi c fıkrasında “Birliğin uygun bir şekilde yönetilmediği ve sulamanın başarısızlığına neden olunduğu denetim raporu ile belgelenmesi durumunda ,DSİ bölge Müdürlüğü’nün teklifi ve orman ve su işleri Bakanlığı’nın onayı ile başkanlık görevinin sona ereceği ” hükmü nedeniyle, BİRLİK BAŞKANININ GÖREVDEN ALINMASI TALEP EDİLMİŞTİR.Konu ile ilgili olarak Derme Sulama Birliği’nin bağlı bulunduğu DSİ 9. Bölge müdürlüğü ,denetim raporunu 02.12.2015 tarih B.18.1.DSİ.0.64.00.00-663-181 sayılı üst yazısı ile Orman ve su işleri Bakanlığı’na göndermesine rağmen ,ilgili bakanlık birlik başkanını görevden almıştır. Bu usulsüzlükleri yapan birlik başkanı hangi gerekçelerle görevden alınmamıştır.Bu konunun ilgili bakanlık tarafından kamuoyuna açıklanmasını talep ediyorum dedi.
Malatya valiliğinin 94 Sayfalık Denetleme raporunda öne çıkan suçlamaları örtbas etmek için, Birlik Başkanı Polat’ın yeni bir denetleme raporunun hazırlanması için çeşitli girişimlerde bulunduğunu da iddia eden Kalı,Ülkücüler olarak aşağıda yer alan suçlamalarla ilgili, ilgili kurum ve kuruluşlardan cevap beklediklerini ifade etti.
Kalı, Derme sulama birliğinde tespit edilen ve müfettiş raporunda geçen yolsuzlukları aşağıda yer alan 23 madde de açıkladı.
1-Raporun 81. sayfası 7. Madde :Birlik başkanı Abdullah Polat 2013-2014-2015 döneminde ortalama her ay maaşından 600TL fazladan para almış ve 35.336TL’nin yasal faizi ile birlikte ödenmesi öngörülmüştür.
2-Raporun 81. sayfası 8. Madde :Birlik başkanı Abdullah Polat 2013-2014-2015-2016 döneminde fazladan aldığı 15.720TL’nin yasal faizi ile birlikte ödenmesi öngörülmüştür.
3-Raporun 82. sayfası 16. Madde:6172 sayılı sulama birliği kanunu 29.maddesinde, meclis üyelerinin iki kez üst üste meclis toplantısına mazeretsiz katılmaması durumunda, meclis üyeliği düşer ve oy kullanamaz denildiği halde, meclis üyeliği düşen meclis üyeleri ile birlik gayriresmi meclis üyeleri ile kararlar aldığı tespit edilmiştir.
4-Raporun 82. sayfası 20. Madde: 2011-2012-2013 yıllarına ait borçları bulunmasına rağmen , meclis üyesi seçilmemesi gereken ENVER KARACA meclis üyesi olarak seçilmiş, ilgili şahıs için il seçim kuruluna sahte evrak ile borcu yok yazısı verilmek suretiyle meclis üyesi seçilmiştir. Evrakta sahtecilik yapılan bu işlem için, birlik müdürünün yalan söylediği ve ilgililer hakkında hukuki işlem yapılmasına karar verilmiştir.Enver KARACA,ilimizde faaliyet gösteren hangi firma ortağının yakın akrabasıdır. Bu kişi hangi sıfatla sahte evrak ile meclis üyesi seçilmiştir.
5-Raporun 83 sayfası 20.2 Madde: 6172 sayılı sulama birliği kanununa göre, mevzuat doğrultusunda 19.09.2012 tarihinde başkan ve birlik üye seçimi yapılmış, kanun gereği Gizli oy açık tasnifile seçim yapılması gerekirken, bu kurala uyulmadığı, yapılan tüm seçimlerin geçersiz olduğu ,2012-2016 yılları arasında ,birliğin almış olduğu tüm kararların geçersiz olduğu ve bu sebeple tüm maaş, yasal yolluk ve huzur haklarının ilgili kişilerden yasal faizi ile birlikte alınmasına hükmedilmiştir.
6-Raporun 84 sayfası 20.4 Madde:6172 sayılı kanunun personel istihdamı başlıklı 14.maddesinde birliğin toplam giderleri, gerçekleşen en son bütçe gelirlerinin %30 ‘nu aşamaz denilmektedir. Aksi durumda bu oran geçilir ise, aradaki zararın Birlik başkanından rücu edilmesi gerekmektedir. Birlik bu konuda tasarruf etmek yerine , Budak-San isimli firmadan hizmet alımı yapmış ve kurum daha fazla zarar ettirilmiştir. 2015 yılında Budak-san firmasının hizmet alımı 380.000TL +KDV olarak gerçekleşmiştir. Bu zararın Birlik başkanından rücu edilmesi uygun görülmüştür. BUDAK-SAN firması kimdir. Hangi siyasi parti bu firmanın arkasındadır. Kurum zarar ettiğini bile bile, yıllık 500.000TL’yi bu firmaya hangi amaç doğrultusunda tespit edilmiştir.
7-Raporun 84 sayfası 20. 5.Madde:Sulama birliğine ait araçların, 2013-2014-2015-2016 döneminde Malatya Büyükşehir belediyesine kiraya verildiği , Fayda zarar değerlendirmesi yapıldığında araçların kiraya verilmesinin ticari olarak düşünüldüğü ancak yıllarca araçların hor kullanılması sonucu ,bakım onarım giderlerinin artığı ve yaklaşık 375.555TL’lik bakım onarım gideri yapılarak, kurumun zarara uğradığı, zarara sebebiyet verenlerden yasal faizi ile bu tutarın alınması gerektiği tespit edilmiştir.
8-Raporun 13.sayfası ve 84.sayfasında ;Birlik müdürü Mehmet Karagöz’ün evrakta sahtecilik yaptığı ve yalan beyanda bulunduğu tespit edilmiştir.
9-Raporun 85.sayfası 20. 9.Madde;Birlik başkanı ve birlik müdürünün babasının Topsöğüt mevkiindeki evinin tamiratında kullanılmak üzere, 17.09.2015 tarihli039436 nolu fatura ,17.09.2015 tarihli 039435 nolu fatura ile,hazır beton alımı yapılarak birlik bütçesinden usulsüz olarak ödeme yapıldığı tespit edilmiştir.
10-Raporun 85.sayfası 20. 10.Madde; Sulama birliğinin,işletme müdürü Mehmet Karagöz’ün kardeşi Turgut Karagöz’den birliğe ihalesiz direk malzeme aldığı ve kamu zararı oluştuğu tespit edilmiştir.
11-Raporun 86.sayfası 20. 11.Madde; Birliğe ait araçların, birlik başkanı Abdullah Polat ve birlik müdürü Mehmet Karagöz tarafından 12 ay boyunca 24 saat kullanıldığı tespit edilmiştir. Birlik personellerinin verdiği ifadelerinde,birlik başkanı Abdullah Polat’ın hacı olan akrabalarının Adana ilinde karşılamaya bile birlik aracı ile gittiklerini ifade etmişlerdir. Ayrıca, Abdullah Polat’a ait Fidan kitapevinin hem il içinde,hem de il dışında kitap dağıtımlarının birlik araçları kullanılarak gerçekleştirildiği tespit edilmiştir.
12-Raporun 86.sayfası 20. 13.Madde; Birlik bütçesinden, Düğün yemeği, Çerez, çiçek vb. gibi bedeller altında usulsüz harcamalar yapıldığı tespit edilmiştir.
13-Raporun 86.sayfası 20. 14.Madde;2014 yılında 9485m kanal yapımı,2203m büz döşemesi,150m menfez yapımı ile ilgili olarak hazır beton kullanıldığı görülmüş , birlik Müdürü’ne bu kadar işlem yapılıp yapılmadığı sorulmuş ancak birlik müdürü’nün konudan haberdar olmadığı ifade edilmiştir. Bunun üzerine, birlik bakım onarım sorumlusu Zekeriya Boztepe’nin ifadesi alınmış ve böyle bir işlemin kendileri tarafından yapılmadığı beyan edilmiştir.

14-Raporun 87.sayfası 20. 16.Madde; Birlik başkanı Abdullah Polat’ın akrabası olan Abdullah Ercan, Osman Ercan, Ali Ercan ve Orhan Ercan’a ait bahçelerinde birliğin iş makinalarının ücretsiz olarak kullandırıldığı ve birlik bütçesinden mazot alınarak iş yaptırıldığı tespit edilmiştir. Ercan ailesi hangi AKP milletvekilinin yakın danışmanıdır.
15-Raporun 88.sayfası 20. 20.Madde; Birlik müdürüne ,Çiftçilerden 353 sicil nolu Aziz Kuzey ‘e ait olan 379TL borcun tahakkuk etmesine rağmen, neden kayıtlardan silindiği sorulmuş , birlik müdürü bilgisayar arızası olduğu içinbu kaydın silindiği beyanında bulunmuş,herhangi bir resmi evrak verememiştir.Parası alınıp da, kayıtlarda olmayan işlemlerin ,birliğe üye 3.000 çiftçimiz tarafından kontrol edilmesini öneriyoruz. Başka parası alınıp da,sistemden alınmadı gibi görülen kayıtlar varmıdır.Bu konuda ilgililerden açıklama bekliyoruz.
16-Raporun 88.sayfası 20. 20.Madde; Yine, Ramazan Temelli adlı çiftçi içinde aynı şekilde, tahakkuk oluşturularak ,işlem iptali yapıldığı görülmüş, yapılan araştırmada, Ramazan Temelli’nin birlik müdürü Mehmet Karagöz’ün halasının eşi olduğu ortaya çıkarılmıştır. Siz parası alınıp tahakkuku oluşan bu kayıtlarla, ne amaçla sildiğinizi belirtmenizi talep ediyoruz.
17-Raporun 89.sayfası 20. 25.Madde; Birlik başkanı Abdullah Polat’ın köyü olan ve birliğin sulama bölgesi dışında kalan, venk köyünde , birlik başkanın akrabalarının bahçesine DSİ ve karayollarından sökülen 13 adet 12m uzunluğundaki polietilen boruların döşendiği ve kurumun zarara uğradığı tespit edilmiştir.
18-Raporun 89.sayfası 20. 26.Madde; Birlik başkanı Abdullah Polat’ın yine akrabalarına ait Yeşiltepe , Topsöğüt bölgelerinde 350-400 dekar alandaki bahçelere , birlik imkanlarıyla sulama boruları döşendiği ve kurumun zarara uğratıldığı tespit edilmiştir.
19-Raporun 89.sayfası 20. 27.Madde; Birlik,ihalesiz olarak sürekli olarak Bilim Tarım ve Budak-san firmasından ihalesiz alımlar yapmıştır. ,Rekabet şartları oluşmadığı için kamu zararı oluşmuştur. Bilim Tarım firması sahibi Furkan Çalhan, ile Budak-san firması sahibi Rıdvan Budak kimdir. Bu firmalardan ihalesiz hangi mantıkla hizmet alımı gerçekleşmiştir.
20-Raporun 90.sayfası 20. 28 Madde; 44 LD 978 plakalı Dodge marka araç ile ilgili olarak birlik müdürüne aracın akibeti sorulmuş , birlik müdürü ilgili aracın motor yenileme işleminin yanlış yapılması sonucu yediemin otoparkında olduğu ve bu işlemden dolayı, evrakta sahtecilik suçu işledikleri gerekçesiyle Birlik başkanı Abdullah Polat ve Birlik müdürü Mehmet Karagöz hakkında mahkeme kararıyla 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası verildiği görülmüştür. Aracın yediemin de kalmasından dolayı da, yaklaşık 20.000Tl’lik park parası oluştuğu ve bundan dolayı da kurumun zarara uğratıldığı tespit edilmiştir.
21-Raporun 91 .sayfası 20. 33 Madde; Birlik başkanının 2015-2016 döneminde 57 kez uçak ile seyahat ettiği ,bu kadar fazla uçuşun dikkat çekici olduğu ve Birlik Başkanı ,SUBİRDER isimli sulama birliği genel merkezine gidip geldiğini ifade etmiştir.Raporu hazırlayan müfettişlerin,SUBİDER genel başkanı ile yapılan görüşmesinde , bu kadar toplantı yapmadıkları ifade edilmiştir. Birlik başkanı kendi özel işleri için, birlik bütçesini kullandığı tespit edilmiştir.
22-Raporun 92 .sayfasında; Birlik başkanı AbdullahPolat’a ait kayısı bahçesinde, birlik personeline zirai ilaçlama yaptırıldığı, başkanın kardeşi Hüseyin Polat’a ait traktöre sulama birliği araçları üzerine yazdırılmak suretiyle, usulsüz akaryakıt alımı yapıldığı tespit edilmiştir. Ayrıca birlik personelinin , birlik başkanı Abdullah Polat’ın Çöşnük mahallesindeki evinde, kilik taşı döşediği, çim ektiği ve usulsüz olarak 25 gün boyunca bu şekilde çalıştırıldığı da tespit edilmiştir.
23-Bu usulsüzlüklerin haricinde kurum 2015 yılı denetim raporunda,Malatya Hanımın çiftliği beldesinde yaşayan Ömer YILMAZ isimli vatandaşın birikmiş su borcu olan 35.000TL ,için karşılığında çek alınmış ve borcu silinmiş olmasına rağmen ,tahsil edilen çekin parasının kayıp olduğu da ortaya çıkarılmıştır.

Kalı,Özellikle ilimizde, dini cemaatleşme adı altında manevi değerler kullanılarak “ÇETELEŞMEYE” başlayan bir grup, şehrimizdeki tüm organları kendi çıkarları doğrultusunda kullanır hale gelmiştir.Mevcut siyasi iradeye ,gereken uyarıları yapıp, bu durumun düzeltilmesini bekleyen ülkücü camianun, bu durumdan son derece rahatsız olduğunu sözlerine ekledi.Kalı,her zaman mazlumun yanında olan camiamızın, bu vahim durum karşısında tepkisiz kalmamış ve kalmayacaktır dedi.
Kalı,.İlimizin en büyük sulama birliği olan, Derme sulama birliğinin basiretsiz yöneticiler tarafından yönetilmesi ve kontrolsüz sulama yapılması sonucu, Çat barajının doluluk oranı %5 seviyesine inmiştir. Bu konu DSİ tarafından ,tenkit olarak Derme sulama birliğine yazılan, uyarı şeklindeki üst yazılarla belirtilmesine rağmen , birlik yöneticileri herhangibir önlem almamış ve görevlerini kötüye kullanmışlardır dedi.
Kalı,Çat barajındaki suyun,kontrolsüz ve plansız bir sulama yapılması,su sıkıntısının hat safhaya ulaşması sebebiyle,Hanımınçiftliği,Battalgazi ve Dilek bölgelerinde kanalizasyon borularının bizzat Derme Sulama birliği yetkilileri tarafından kırılarak,sulamada kullanıldığının da tespit edildiğini ifade ederek,önümüzdeki günlerde o bölgede salgın hastalık tehlikesi ile de karşı karşıya kalınacağını ifade ederek, Bu sebeple ,Milliyetçi hareket partisi olarak , en fazla 1 ay sonra çat barajının suyunun biteceğini yerinde görerek, ilimizde bahçe sulamasında büyük problemler yaşanacağını,köylü vatandaşlarımızın bahçelerinin kuruyacağını ve Devletin ilgili kurumlarının acil önlem alınmasını talep etti.
Kalı,Ülkücü camia olarak beklentimiz ve irademiz ,bahse konu müfettiş raporları ve açıklamalarımız doğrultusunda, Malatya derme sulama birliği başkanı ve birlik müdürünün derhal görevden alınması,hatta, Birlik başkanı ve birlik müdürünün onurlu bir davranış göstererek acilen istifa etmeleri gerektiğini ifade ederek, Yolsuzluğa bulaşmış şahısların istifa etmeleri veya acilen görevden alınmaları; ilimiz için hem vicdani, hem ahlaki, hem de hukuki bir eylem olacaktır dedi.
Kalı ayrıca, Abdullah Polat’a ait Fidan kitapevinin, hangi resmi kurumlara malzeme verdiğinin de ortaya çıkarılması ile birlikte ,Malatya büyükşehir belediyesine ait Sanat sokağındaki Abdullah Polat’a ait Fidan kitapevinin de, hangi şartlarda faaliyet gösterdiğinin de kamuoyu ile paylaşılmasını da talep etti.Kalı, Bu şekilde ilimizde cereyan eden, tüm yolsuzlukları, Milliyetçi hareket partisi olarak,bundan sonra takip edeceğimizi belirtmek istiyorum dedi.

Kalı,2015 ve 2017 denetim raporu ile Görevden alınması talep edilen Derme sulama Birlik başkanı ve müdürü’nün görevden alınmaması manidar bularak, Biliyoruz ki,hırsızı koruyanda, hırsızdır dedi.
MHP Malatya İl Başkanı Dr.Ömer Faruk Kalı, son olarak bundan sonraki süreçte Ülkücü camia olarak;Derme sulama birliğinde olduğu gibi,İlimizdeki diğer yolsuzlukların üzerine üzerine giderek,konunun yakın takipçisi ve tarafı olacaklarını da belirtti.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ